V posledných dňoch evidujeme zvýšený nárast podvodných volaní zo slovenských čísel v anglickom jazyku, ktorých cieľom je vylákať od vás peniaze alebo osobné, prípadne bankové údaje. Ide o falošné volania s ukradnutou identitou skutočných čísel. Odporúčame takéto volania okamžite ukončiť, nereagovať na ne, a tiež zvážiť spätné volanie na zmeškané hovory z neznámych čísiel.

Vyskúšaj zadarmo v appke

Roaming Datalimit

Späť

Pri využívaní dátových roamingových služieb máš stále k dispozícii aj bezplatnú službu Roaming Datalimit, vďaka ktorej si ľahšie ustrážiš účty za spotrebované dáta v roamingu. Automaticky vás upozorníme na dosiahnutý limit 50 €, 300 € a 1 000 € pri dátovaní v zahraničí.

Ako funguje služba Roaming Datalimit

Službu má každý zákazník Radosti aktívnu automaticky a bezplatne. Službu si tiež možno aktivovať zaslaním bezplatnej SMS v tvare DATALIMIT A na číslo 99222.
Službu Datalimit ti pomôžeme nastaviť aj cez chat, stačí nám napísať tam alebo nám napíš cez
Kontaktný formulár.

DATALIMIT 50

Ak používaním dátových služieb dosiahneš 80 % limitu 50 €, budeme ťa o tom informovať bezplatnou SMS správou.
Aktívna služba Datalimit po dosiahnutí 100 % nastaveného limitu 50 € okamžite zablokuje dátovú spotrebu v roamingu.
Dátové prenosy sa automaticky odblokujú v prvý deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Blokovanie si môžeš zrušiť cez chat, cez Kontaktný formulár alebo zaslaním SMS v tvare DATALIMIT na 99 222. Následne môžeš pokračovať v dátovej spotrebe v zahraničí.
Službu Datalimit si môžeš trvalo deaktivovať zaslaním bezplatnej SMS v tvare DATALIMIT D na číslo 99 222.

DATALIMIT 300

Aktívna služba Datalimit po dosiahnutí limitu 300 € okamžite zablokuje dátovú spotrebu v roamingu. Budeme ťa o tom informovať bezplatnou SMS.
Dátové prenosy sa automaticky odblokujú v prvý deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Blokovanie si môžeš zrušiť cez chat, cez Kontaktný formulár alebo zaslaním SMS v tvare DATUJPO300 na číslo 99 222. Následne môžeš pokračovať v dátovej spotrebe v zahraničí.

DATALIMIT 1 000

Aktívna služba Datalimit po dosiahnutí limitu 1 000 € okamžite zablokuje dátovú spotrebu v roamingu.
Dosiahnutie limitu 1 000 € zablokuje aj službu Internet, teda prenos dát nielen v roamingu, ale aj na Slovensku. O pozastavení ťa informujeme cez SMS.
Dátové prenosy sa automaticky odblokujú v prvý deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Pre odblokovanie limitu 1 000 € nás kontaktuj cez chat alebo cez Kontaktný formulár. Do Datalimitu je zahrnutá tvoja dátová spotreba v krajinách EÚ, ako aj mimo EÚ.
Do Datalimitu sa zarátavajú príplatky v Zóne 1 aplikované po prekročení stanovených dátových limitov, ceny za využívanie dát v roamingu v Zóne 2, 3 a 4 a ceny za využívanie dát v lietadlách. Do limitu nie sú zahrnuté MMS.

Ako zabránim nekontrolovanej spotrebe dát v roamingu?

Nekontrolovanej spotrebe dátových roamingových služieb môžeš zabrániť napríklad:

  • vypnutím alebo zmenou nastavenia automatického sťahovania e-mailov,
  • zmenou nastavenia nainštalovaných programov, antivírusov a rôznych aplikácií, aby sa v zahraničí automaticky neaktualizovali a priebežne nesťahovali,
  • aktiváciou funkcie mobilného telefónu zablokovania dátového pripojenia v zahraničí,
  • sledovaním množstva prenesených dát.